Type alias CustomAdIntegrationKindExperimental

CustomAdIntegrationKind: string

The identifier of a custom ad integration registered with Ads.registerServerSideIntegration.